สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอภิปราย นโยบายรายได้ขั้นต่ำ 300 บาท

  
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอภิปราย นโยบายรายได้ขั้นต่ำ 300 บาท ที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอภิปราย เรื่อง นโยบายรายได้ขั้นต่ำ 300 บาท ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศค่าจ้างฉบับที่ 6 ว่า ให้มีการปรับค่าจ้างใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล กับผู้ใช้แรงงานไม่น้อยกว่า 300 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดภูเก็ต ส่วนจังหวัดอื่นปรับเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการปรับจาก 180 บาท เป็น 250 บาท มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 ไปจนถึง 1 มกราคม 2556 จะปรับเพิ่มเป็น 300 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขณะที่นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การขึ้นค่าแรงมีผลทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไป ทั้งความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น มองโดยรวมเป็นเรื่องดี เพราะจะก่อให้เกิดการปรับตัวอย่างมากของภาคอุตสาหกรรมทุกแขนง เพื่อหาประสิทธิภาพที่สูงขึ้นให้สมกับค่าแรงที่สูงขึ้น ทั้งการบริหารจัดการ การจัดระเบียบการทำงานใหม่ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ผสมผสาน พัฒนาการค้าของตนเอง เพื่อยกระดับสินค้าหรือองค์กรให้สูงขึ้น
การปรับอัตราค่าจ้างครั้งนี้ นอกจากจะครอบคลุมแรงงานทั่วไปแล้ว ยังเป็นการยกระดับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ทั้งหมด 11 สาขาอาชีพ ได้แก่ อาชีพช่างสีรถยนต์ ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดไทย นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถสปา) ช่างซ่อมไมโครโครคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างอิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์) ด้วย
 
25 มีนาคม 2555 , 15:37 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่