จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการจัดงาน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

  
     จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการจัดงาน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน เพื่อสร้างความตระหนักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมแถลงข่าว การจัดงานปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกและทรัพยากรชีวภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน และเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจากความร่วมมือของทุกคนในโลกและแสดงบทบาทชัดเจนในการแก้ไขปัญหา โดยจัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภายในงานมีการออกร้านประชาสัมพันธ์โครงการ การแสดง เกมส์ และการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการทั่วถนนคนเดิน เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ทราบและมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว
โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน เป็นโครงการรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน พร้อมใจกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง และสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของสภาวะโลกร้อน โดย WWF ประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี ภูเก็ต พัทยา และชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรม 60 Earth Hour ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน โดยให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง เพื่อลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ที่เป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยให้เริ่มปิดไฟพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 20.00-21.00 น. ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555
 
26 มีนาคม 2555 , 14:01 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่