กองทัพภาคที่ 3 สำรองกำลังพลพันนาย แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

  
    
กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 สำรองกำลังพลพันนาย พร้อมนำหน่วยทหารเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
พล.ต.นิวัติชัย ถนอมธรรม เสนาธิการกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ภายหลังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีค่าสูงเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้งดการเผาป่า เศษวัชพืช เผาขยะรวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นในค่ายทหารและบริเวณรอบค่ายอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยทหารเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า จัดเตรียมชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่า 100 ชุด ประกอบด้วยกำลังพลพันนาย พร้อมรถบรรทุกนำขนาด 6,000 ลิตร เตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนในการดับไฟตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนับตั้งแต่เกิดวิกฤติหมอกควัน ทหารได้ออกสนับสนุนดับไฟป่าแล้ว 62 ครั้ง โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน มีกองกำลังนเรศวรและกองกำลังผาเมือง ได้มีการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันชายแดน มีชุดดับไฟป่า 95 ชุด
นอกจากนี้ยังได้ให้ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควันออกสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่เคยเกิดไฟป่าเมื่อปี 2543 เพื่อลดจุดเสี่ยงและควบคุมการเกิด จัดเวรยามปฏิบัติงานเพิ่มความเข้มติดตามสถานการณ์การเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จัดทำสปอตวิทยุภาษาท้องถิ่นส่งไปยังสถานีวิทยุและโทรทัศน์สังกัดกองทัพบกเพื่อเผยแพร่สร้างความตระหนักให้ประชาชน ห้ามมิให้มีการจุดไฟเผาทุกชนิดในพื้นที่เขตทหาร และหากมีไฟไหม้เกิดขึ้นให้รีบดับและสนับสนุนกำลังพลร่วมดับไฟ และจัดชุดลาดตระเวนตลอดเวลา
 
26 มีนาคม 2555 , 14:31 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่