สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วัน อสม. เจียงใหม่ ตีฆ้องร้องป่าวลดเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วัน อสม. เจียงใหม่ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด อสม. ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้จริง
มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ เผยแพร่กิจกรรมของอาสามัครสาธารณสุขและจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพในเรื่องต่างๆ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดงาน วัน อสม. เจียงใหม่ ตีฆ้องร้องป่าวลดเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อสม. ได้มีส่วนในการดูแลสุขภาพในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่ง อสม. ได้ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา สละเวลาและกำลังกาย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่นำระบบอาสาสมัครสาธารณสุข มาดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่มีกำลังคนเท่านั้น แต่เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและปฏิบัติงานจริง ปัจจุบัน จำนวน อสม.ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนกว่า 3 หมื่นคน ซึ่งมีความสามารถและทักษะในการทำงานแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ สามารถคัดกรองโรคเสี่ยง ให้ความรู้ในการออกกำลังกาย สุขภาพจิต ยาเสพติด โรคติดต่อ และการสร้างสายใยในครอบครัว และขอให้ อสม.ทุกคนทำงานด้านสาธารณสุขต่อไปโดยไม่ย่อท้อ ให้สมกับคำกล่าวที่ว่า แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ของประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ภายในงานมีการมอบรางวัล แก่ อสม.คนแรกของประเทศไทย ได้แก่ นางอารีย์ ศิริ อายุ 73 ปี ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 11 สาขา และมอบรางวัลแก่ นางเรือนคำ ปัญญาตุ้ย อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว
 
26 มีนาคม 2555 , 15:22 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่