จังหวัดเชียงใหม่จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

  
     ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ โดยกิจกรรม รณรงค์เมาไม่ขับ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้โครงการ จ้วยกั๋นเชียร์ เมาบ่ขับ เพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับในช่วงสงกรานต์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนจากการเมาไม่ขับ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2555
จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีจำนวนมากทุกปี ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับหลายภาคส่วนในการหาแนวทางร่วมกันในการลดอุบัติเหตุ ซึ่ง โครงการ จ้วยกั๋นเชียร์ เมาบ่ขับ ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุลงได้ โดยพันตำรวจโทวินิจฉัย พินิจศักดิ์ สารวัตรกลุ่มงานจราจร จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2555 ทางตำรวจจราจรได้เตรียมจัดกำลังพลเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกจุดและตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อตรวจจับผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินมาตรฐาน ในส่วนของนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มีบริการตรวจสภาพรถฟรี 20 จุดที่สถานีขนส่งและอู่รถ ทุกวันจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถ และติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วสถานีขนส่งทุกจุดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
ด้านนายคมสันต์ สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งตำรวจ ขนส่งและจังหวัด ในการหามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะมีการรับรายงานจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดแบบวันต่อวันเพื่อหามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทั้งสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ด้วย
 
27 มีนาคม 2555 , 15:29 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - เนตรชนก สวท. เชียงใหม่