ชาวบ้านตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง ยื่นหนังสือร้องเรียนคัดค้านการสร้างโรงงานยางมะตอยในพื้นที่

  
     ชาวบ้านตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง กว่า 300 คน รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนคัดค้านการสร้างโรงงานยางมะตอยในพื้นที่
ประชาชน หมู่ 9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 300 คน รวมตัวกันยื่นรายชื่อชาวบ้านที่คัดค้านการประกอบกิจการแพล้นผสมยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เพื่อคัดค้านการสร้างโรงงานในพื้นที่ โดยผ่านการเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ในการอนุญาตให้ บริษัท ธนาทรัพย์การโยธา ก่อสร้างโรงงานได้ แต่ยังไม่ได้ผ่านการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และในวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตอบข้อหารือขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กว่า ห้างหุ้นส่วนดังกล่าว ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อย่างถูกต้อง แต่แท้จริงยังไม่เคยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเลย จึงรวมตัวกัน เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมองว่าการตั้งโรงงานดังกล่าวจะส่งกลิ่นเหม็น ฝุ่นควันที่เกิดจากกระบวนการผลิต มลภาวะทางเสียง ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ส่งตัวแทน เข้าพบ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมสอบถามความเป็นมาและข้อเรียกร้องของชาวบ้าน ซึ่งมีนายอำเภอแม่แตง อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ได้ผลสรุปว่า อุตสาหกรรมจังหวัดจะดำเนินอุทธรณ์ ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ยับยั้งการดำเนินการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวในเบื้องต้น
Credit ภาพ : cmupdatenews
 
27 มีนาคม 2555 , 17:01 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - เนตรชนก สวท. เชียงใหม่