กรมทางหลวง จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

  
     กรมทางหลวง จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 กรมทางหลวง ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี 2555 เพื่อเป็นหน่วยรับแจ้งและแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง ทั้งการให้บริการด้านข้อมูลทางหลวง แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ให้บริการเบื้องต้นกรณีรถเสีย ให้บริการน้ำดื่มและสถานที่พัก ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง ศูนย์ปฏิบัติงานหมวดการทาง หมวดการทางสันป่าตอง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตร ที่ 28+000 หมวดการทางฮอดที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนฮอด-แม่สะเรียง กิโลเมตร ที่ 1+627 หมวดการทางฮอดที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนฮอด-แม่สะเรียง กิโลเมตร ที่ 55+300 หมวดการทางจอมทอง ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนแยกทางหลวงมายเลข108 จอมทอง-ดอยอินทนนท์ กิโลเมตร ที่ 30+700 หมวดการทางแม่แจ่ม ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข108 ออบหลวง-ต่อเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่มควบคุม กิโลเมตร ที่ 9+242 หมวดการทางอมก๋อย ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข108 บ่อหลวง-อมก๋อย กิโลเมตร ที่ 36+812 หมวดการทางดอยเต่า ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนนิคม-ดอยเต่า-ท่าน้ำ กิโลเมตร ที่ 2+160 โดยมีจุดบริการทั่วไทยและหน่วยบริการเคลื่อนที่ อีก 2 จุดได้แก่ จุดบริการทั่วไทยและหน่วยบริการเคลื่อนที่ฮอด ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข108 ตอนฮอด-แม่สะเรียง กิโลเมตรที่ 1+627 ด้านซ้ายทาง และจุดบริการทั่วไทยจอมทอง ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข1009 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข108 จอมทอง-ดอยอินทนนท์ กิโลเมตรที่ 6+000 ด้านซ้ายทาง ทั้งนี้จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2555 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
27 มีนาคม 2555 , 17:37 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ -เนตรชนก สวท. เชียงใหม่