อุทยานหลวงราชพฤกษ์พร้อมเปิดให้บริการ เพื่อมุ่งสู่ “อุทยานแห่งการเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์พร้อมเปิดให้บริการ เพื่อมุ่งสู่ “อุทยานแห่งการเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”
จากความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้สานต่อความสำเร็จของการจัดงานและเร่งดำเนินการจัดสวนให้สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยได้พัฒนาคุณภาพและภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ทั้งในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์และการให้บริการ เพื่อให้เป็น อุทยานแห่งการเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวด้านเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการตกแต่งสวนและสถานที่ให้สวยงามตลอดทั้งปี เพื่อให้เหมาะกับการพักผ่อนและเที่ยวชมความงามของพรรณไม้นานาชนิด มีระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพในระดับสากลและมีการให้บริการที่รวดเร็ว โดยพร้อมเปิดให้บริการ ในวันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นสถานที่จัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรี โดยจะมีพิธีในเวลา 09.00-09.30 น. และเปิดนิทรรศการ ภาพถ่ายในความทรงจำ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความประทับใจในการจัดงาน พร้อมชม ทิวลิปภูมิพล ที่สถานทูตเนเธอแลนด์มอบให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อจัดแสดงต่อไป
สำหรับอัตราค่าบำรุงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 100 บาท เด็กชาวต่างชาติ 50 บาท สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ 25 บาท ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป 25 บาท นอกจากนั้น ยังมีบัตรสมาชิกแบบรายปี 400 บาท สำหรับให้เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 
27 มีนาคม 2555 , 18:09 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่