กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดการเผา

  
     กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปั่นจักรยานรณรงค์ลดการเผา เพิ่มความชุ่มชื่น เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
พลตรีนิวัติชัย ถนอมธรรม เสนาธิการกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมหน่วยทหารร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการปั่นจักรยาน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และรถบรรทุกน้ำขนาด 6 พัน ลูกบาศก์เมตร ของหน่วยทหารในพื้นที่ ออกรณรงค์ลดการเผา ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ เพื่อลดปริมาณหมอกควันบนถนนโชตนาจากสี่แยกข่วงสิงห์ ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถึงที่ว่าการอำเภอแม่ริม
เสนาธิการกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์แก่สังคมและเพื่อให้สอดคล้องกับวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทุกฝ่ายมีเจตนาที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยากจะควบคุม แต่ลดความรุนแรงลงได้ กิจกรรมนี้จะช่วยแก้ปัญหาหมอกควัน และสร้างจิตสำนึกในการลดการเผา
ที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ได้ร่วมดับไฟป่าในพื้นที่แล้ว 43 ครั้ง ออกรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อ จำนวน 78 ครั้ง กิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ 14 ครั้ง และออกลาดตระเวนตรวจไฟป่าของหน่วยขึ้นตรง จำนวน 64 ครั้ง รวมผลการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และหมอกควันของหน่วยทหาร จำนวน 199 ครั้ง
 
28 มีนาคม 2555 , 13:45 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่