คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวเครื่องฉายรังสีภาพนำแบบเกลียวหมุน เครื่องแรกในประเทศไทย และทันสมัยที่สุดในโลก

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวเครื่องฉายรังสีภาพนำแบบเกลียวหมุน เครื่องแรกในประเทศไทย และทันสมัยที่สุดในโลก ด้วยเทคนิคภาพนำที่มีความแม่นยำและมีผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อปกติน้อยที่สุด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวเครื่องฉายรังสีภาพนำแบบเกลียวหมุน ณ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการฉายรังสีมะเร็งด้วยเทคนิคภาพนำ โดยการถ่ายภาพรังสีมะเร็ง ตรวจสอบความถูกต้องก่อนฉายรังสีทุกครั้ง ทำให้เนื้องอกได้รับปริมาณรังสีสูงสุด ขณะที่เนื้อเยื่อปกติข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกา
แพทย์หญิงอิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ หัวหน้าหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ตรวจมะเร็งในช่องท้อง จะแม่นยำกว่าเทคโนโลยีเก่าที่เคยมี ปกติจะไม่มีการตรวจภาพก่อนฉาย เทคโนโลยีใหม่จะมีตรวจภาพก่อนฉาย เอ็กซเรย์ก่อนและทำทุกวัน มีประสิทธิภาพทดสอบได้ 30 รายต่อวัน ซึ่งน้อยกว่าเทคนิคเดิม 1 เท่า เนื่องจากเทคนิคใหม่ เป็นการตรวจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญมาก และมีขั้นตอนมากกว่า และมีผลข้างเคียงในการรักษาน้อยกว่า สำหรับค่ารักษาทั้งกระบวนการ ประมาณ 2 แสนบาท และกำลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับระบบบัตรทองและประกันสังคม เกี่ยวกับโรคที่จะรักษาได้
เครื่องฉายรังสีชนิดนี้ สามารถใช้ได้กับทุกโรคมะเร็งที่มีข้อบ่งชี้ในการฉายรังสี ปัจจุบันเน้นในมะเร็ง หู คอ จมูก มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งสมองที่ต้องฉายรังสีทั้งสมองและไขสันหลังพร้อมกัน โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกว่า 160 ล้านบาท เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดเชียงใหม่และ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบันและเป็นการติดตั้งเพื่อบริการผู้ป่วยเครื่องแรกในประเทศไทย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยจะเปิดให้บริการต้นเดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป
 
28 มีนาคม 2555 , 14:44 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่