ประชุมตัวแทน 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

  
    
กรมควบคุมโรคประชุมตัวแทน 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 15 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมตามโครงการสร้างแนวร่วม หนุนเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำปี 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สื่อมวลชน ภาครัฐและเอกชน และบุคลากรในสังกัด 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุม
นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรมควบคุมโรคมีนโยบายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำเภอ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบระบาดวิทยา เพื่อทราบประเด็นปัญหา และหาทางแก้ไข เพื่อลดโรคภัยของประชาชน โดยที่ผ่านมา 1 ปีพบว่าการดำเนินการได้ผลอยู่ในเกณฑ์ดีต่อประชาชน 39 จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งเชียงใหม่ได้นำเรื่องดังกล่าวไปเป็นตัวชี้วัดด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
การอบรมดังกล่าวเพื่อสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายหลักเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เพื่อร่วมขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดกลไกที่เอื้อต่อการประสานงาน บูรณาการสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สร้างเครือข่ายการทำงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
 
28 มีนาคม 2555 , 17:11 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่