ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มอบหมวกกันน็อคแจกประชาชนผู้ฟังรายการสัญจรปลอดภัย ม่วนใจปี๋ใหม่เมือง สวท .เชียงใหม่

  
    
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มอบหมวกกันน็อคเพื่อแจกให้ประชาชนผู้ฟังรายการทาง สวท.เชียงใหม่ ซึ่งจะจัดรายการสัญจรปลอดภัย ม่วนใจปี๋ใหม่เมือง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นำหมวกกันน็อค มามอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญมอบให้แก่ประชาชนที่โทรศัพท์เข้าร่วมรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดรายการพิเศษ สัญจรปลอดภัยม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกกันน็อค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ จะมีประชาชนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ส่วนใหญ่จะมาจากขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกกันน็อค
สำหรับสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีอุบัติเหตุจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อคปีละนับหมื่นราย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ ร้อยละ 80 ของผู้เสียชีวิตจะขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 11 คน ทั้งหมดขับขี่จักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกกันน็อค
 
28 มีนาคม 2555 , 17:21 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่