คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันหุ่นยนต์ RDC 2012 หาตัวแทนภาคเหนือ

  
    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันหุ่นยนต์ RDC 2012 หาตัวแทนภาคเหนือ เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด Green Energy for the green planet ซึ่งโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบัน รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสไปสัมผัสเวทีโลกในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ในการแข่งขันครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยที่ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด 8 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 10 ทีม คัดเลือกจากภาคเหนือทั้งสิ้น เมื่อได้ตัวแทนจากระดับภูมิภาคแล้วจะมีการแข่งขันระดับประเทศ ทีมที่ชนะเลิศระดับประเทศจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน IDC ROBOCON 2012 ณ Tokyo Denki University ประเทศญี่ปุ่น
ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มีการแข่งขันในระดับภูมิภาค เมื่อ 4 ปีที่แล้ว มีการแข่งขันเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร และจะมีการแข่งขันแบบนี้เป็นประจำทุกปี
 
28 มีนาคม 2555 , 17:42 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่