สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทเอกชน จัดโครงการ แฮปปี้ไทม์ รณรงค์ “เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการวิทยุแฮปปี้ไทม์ F.M 98.0 MHz จัดโครงการ แฮปปี้ไทม์ รณรงค์ “เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และนางจิราพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดโครงการ แฮปปี้ไทม์ รณรงค์ “เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการวิทยุแฮปปี้ทาม F.M 98.0 MHz และกลุ่มเหยื่อเมาแล้วขับ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน และในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากโครงการ แฮปปี้ไทม์ รณรงค์ “เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ” เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันรณรงค์การลดความประมาทในการขับขี่โดยการเมาไม่ขับ สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่อย่างรับผิดชอบ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุลง
โอกาสนี้ได้มีการปล่อยคาราวานรถในการรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยภาคีเครือข่ายเยาวชนขับขี่รณรงค์ไปบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ด้วย
 
3 เมษายน 2555 , 16:00 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่