ชาวอินเดียจากรัฐอัสสัม จะมาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านต้นแบบบ้านป่าสักน้อย อำเภอสันกำแพง

  
    
ชาวอินเดียจากรัฐอัสสัม จะมาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านต้นแบบบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่
นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 เมษายน เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากหมู่บ้านชาวไทผาเก รัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย จะเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้กำหนดให้คณะดูงานที่หมู่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านป่าสักน้อย เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 มีนายศรีทน ก๋ามะโน เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างได้ผล และประชาชนมีความสมานสามัคคีเป็นอย่างดี
ขณะที่หมู่บ้านไทผาเก จากอินเดีย เป็นหมู่บ้านชาวพุทธที่มีความคล้ายคลึงกับบ้านป่าสักน้อย การมาดูงานครั้งนี้ จะศึกษาสภาพแวดล้อม การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ การจัดทำคุ้ม(ป๊อก)บ้าน การปลูกพืชผักสวนครัว ริมรั้วริมถนน การทำของที่ระลึกไม้จักสาน ทำข้าวแคบข้าวแต๋น ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้มีความชำนาญมานับร้อยปีแล้ว พร้อมกับดูงานที่วัดป่าสักน้อย ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน ดูงานกิจกรรมเยาวชน “กลุ่มรอยยิ้ม” ที่รวมตัวกันเก็บขยะในหมู่บ้านเป็นประจำ เป็นต้น
 
3 เมษายน 2555 , 16:31 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่