ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เผย สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มว่า เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและการตัดไม้ทำลายป่า

  
     ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เผย ตำรวจ ใช้หลัก 4 ประการ ในการทำงานเพื่อป้องกันป่าถูกทำลาย ซึ่งการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและการตัดไม้ทำลายป่า ยังเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มว่า ทุกฝ่ายมองว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน และการตัดไม้ทำลายป่า และรัฐบาลก็ให้ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ป่าไม้ ร่วมกันบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ในส่วนของแนวคิดของตำรวจแห่งชาติ มี 4 ประการ ได้แก่ การรักษา การป้องกัน การปราบปราม และการบริหารจัดการ การรักษา คือ ให้ทำความเข้าใจกับประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในรักษาป่า การป้องกัน คือ ให้ประชาชนร่วมมือ ไม่ให้มีการตัดไม้ บุกรุกทำลาย การปราบปราม คือ ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำเนินการกับบุคคลที่บุกรุกอย่างเด็ดขาด และสิ่งสำคัญ คือ การบูรณาการ การเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่าสงวนของประชาชนที่ยากจน กับนายทุนที่เข้าไปซื้อที่ดิน กับการรักษาป่าของรัฐบาล ต้องหาจุดร่วมและหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้ ถ้าประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าใจว่า หากพื้นที่ใดให้ประชาชนทำกิน ก็ต้องห้ามนายทุนเข้าพื้นที่ ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมาย หรือ ส่วนป่าที่อนุรักษ์ไว้เป็นส่วนร่วม ก็ต้องช่วยกันดูแล เป็นการจุดร่วมในการอนุรักษ์ร่วมกัน
ทั้งนี้ บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมาก ซึ่งประชาชนมีการบุกรุกไปเรื่อยๆ ในทุกปี เพราะต้องเปิดพื้นที่ใหม่ ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน และส่งเสริมให้ทำการเกษตรในบริเวณนั้นเพียงบริเวณเดียว เช่น การสนับสนุนน้ำใช้ในการเกษตร หรือปุ๋ย เพิ่มรายได้ให้มากกว่าปกติ ก็จะลดการบุกรุกพื้นที่ลงได้
 
20 สิงหาคม 2555 , 17:17 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่