สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี เตรียมจัดกิจกรรม ASEAN Education Challenge 2012

  
     สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี เตรียมจัดกิจกรรม ASEAN Education Challenge 2012 เพื่อผนึกกำลังของเยาวชนในภูมิภาค ASEAN ด้านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาการศึกษา พร้อมเชิญเลขาธิการอาเซียน เป็นประธานในพิธี
นายศิรภพ เจริญกุศล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ว่า สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดกิจกรรม ASEAN Education Challenge 2012 กิจกรรมทางการศึกษาระดับ ASEAN เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาการศึกษา ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวในรูปของประชาคมอาเซียนและนำเสนอความเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ การเสวนาการศึกษาระดับอาเซียน การแสดงศิลปะประจำชาติและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การจัดแสดงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียน 5 ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนแสดงความจำนงเข้าร่วมแข่งขันแล้ว
สำหรับพิธีเปิด กำหนดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานในพิธี
 
21 สิงหาคม 2555 , 15:42 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่