กลุ่มฮักช่างเคี่ยน รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ของกรมชลประทาน

  
     กลุ่มฮักช่างเคี่ยน รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ของกรมชลประทาน ซึ่งเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งความแห้งแล้งและไฟป่า
กลุ่มฮักช่างเคี่ยน นำโดยนายนที ธีระโรจนพงษ์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กรณี กรมชลประทานมีแผนดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยช่างเคี่ยน ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยช่างเคี่ยน พร้อมอาหารประกอบ จำนวน 1 งาน งานก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 342 เมตร และงานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง โดยอ้างว่าเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในค่ายลูกเสือ ซึ่งโครงการดังกล่าว ชาวชุมชนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 4 มีความกังวลใจว่าจะได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนและสภาพความสมบูรณ์ของสภาวะแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้แก่ การเกิดความแห้งแล้ง จากน้ำที่มิได้ซึมลงสู่ดิน จนอาจทำให้เกิดไฟป่า พร้อมทั้งทราบว่าโครงการนี้ ไม่ได้ผ่านการทำรายงานการวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งนี้ นายบรรพต คันธเสน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบหนังสือร้องเรียน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มีการประชุม หารือ ซักถาม ถึงข้อเท็จจริง พร้อมหาทางแก้ไข ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
21 สิงหาคม 2555 , 16:51 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่