รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการตรวจสอบการทุจริตใน 3 กรณี

  
     รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการตรวจสอบการทุจริตใน 3 กรณี ทั้งรับจำนำข้าว การใช้งบประมาณขององค์กรท้องถิ่นและภัยพิบัติ
นางศิวากร ชินจิตต์ศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมหารือร่วมกับ พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ ป้องกันการทุจริตในการรับจำนำข้าว การเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันสาธารณภัย และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธร ภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ เพื่อตรวจสอบ เกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว การใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณภัยพิบัติ สำหรับโรงสีข้าวที่รับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาล ทางตำรวจได้จัดเจ้าหน้าไว้ดูแล โรงสีละ 5 คน เพื่อป้องปรามการกระทำผิด และการทุจริต
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้เปิดเผยว่า เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ได้มีข้าวเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามเขตชายแดนจังหวัดเชียงราย ขณะนี้มีการป้องกันการนำเข้าแล้ว ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ เวียงแก่น เชียงของ และเชียงแสน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จำนำข้าว และในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือยังไม่พบข้อมูลการทุจริตในการจำนำข้าว
 
22 สิงหาคม 2555 , 16:27 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่