กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวยื่นหนังสือ เพื่อแสดงความประสงค์ไม่ร่วมจ่าย 30 บาท ตามวงเล็บ 21 แต่พร้อมบริจาคโดยสมัครใจ

  
     กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวยื่นหนังสือ เพื่อแสดงความประสงค์ไม่ร่วมจ่าย 30 บาท ในการรักษาพยาบาล มองว่าเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำ และไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริง
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวยื่นหนังสือต่อหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความประสงค์ไม่ร่วมจ่าย 30 บาท ตามประกาศข้อยกเว้น วงเล็บที่ 21 แต่พร้อมบริจาคโดยสมัครใจ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นางไพรินทร์ เจนตระกูล ตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นประชาชนที่ใช้บัตรทองในการรักษา เห็นว่านโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ จึงมีการเข้าชื่อเพื่อผลักดันไม่ให้มีการจ่าย โดยทางกลุ่มมองว่า นโยบายการเก็บค่ารักษาพยาบาล 30 บาท ไม่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ ซึ่งรัฐบาลต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อยกระดับพัฒนาระบบคุณภาพการรักษาและการบริการ ประกอบกับการลดรายจ่ายที่เกินจำนวน ทั้งจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่มาจากการรักษาฟรี และมองว่าหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนไทยที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐานเท่าเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิ ประสงค์ไม่ร่วมจ่าย 30 บาท ตามวงเล็บ 21 แต่พร้อมบริจาคโดยสมัครใจ โดยมองว่ากลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจ่าย 30 บาท เช่น ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังสร้างความสับสนให้ประชาชนผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้
การยื่นเรื่องครั้งนี้ เครือข่ายได้ดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีเครือข่ายเข้าร่วม 9 เครือข่าย เช่น ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ใช้บริการของบัตรทอง ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่ารักษา 30 บาท จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2555 ซึ่งทางกลุ่มจะมีการติดตามผลอีกครั้งหนึ่ง
 
22 สิงหาคม 2555 , 17:13 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่