ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาในชุมชนศรีมงคล และป่าแพ่ง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่หนาแน่นในชุมชนศรีมงคล และป่าแพ่ง ขณะที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้รื้อถอนที่พักแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 5 หลัง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนศรีมงคล ชุมชนป่าแพ่ง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำรถแบ็กโฮเข้ารื้อที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว จำนวน 5 หลัง ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งถือเป็นการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และทุกภาคส่วน เร่งคลี่คลายปัญหา ภายใต้กรอบเวลา เป็นขั้นตอนตามลำดับ ปัจจุบันมีผู้มาพำนักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสาร ไม่มีสัญชาติ ขณะนี้ ได้มีการเริ่มรื้อถอนไปบ้างแล้ว คนต่างด้าวบางคนได้สร้างปัญหาให้จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประเทศชาติ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และแหล่งเสื่อมโทรม ซึ่งต้องรีบดำเนินการแก้ไข
ทั้งนี้ ในเขตชุมชนป่าแพ่งและชุมชนศรีมงคล มีแรงงานต่างด้าว ออกมายืนขายแรงงานอยู่ริมสองฝั่งถนนอัษฎาธร ไม่ต่ำกว่าวันละ 300-500 คน และได้สร้างเพิงพักชั่วคราวอาศัยในแหล่งเสื่อมโทรม ไม่ต่ำกว่า 50 ห้อง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดแผนควบคุมและจัดระเบียบตามอำนาจกฎหมายที่มี โดยให้ย้ายออกภายใน 2-3 เดือนนี้ และในภาพกว้าง จะดำเนินการแก้ปัญหาทั้งหมดภายในระยะเวลา 2 ปี
 
22 สิงหาคม 2555 , 18:35 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่