การขุดลอกเชื่อมต่อระหว่างลำน้ำพื้นที่ต้นน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้แล้วเสร็จแล้วร้อยละ 80

  
    การขุดลอกเชื่อมต่อระหว่างลำน้ำพื้นที่ต้นน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้แล้วเสร็จแล้วร้อยละ 80 ยังเหลือจุดที่ 6 และ 7 ที่อำเภอฮอดและจอมทองยังไม่เชื่อมต่อ 30 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
นายอภิสิทธิ์ คำภิโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ที่ 1 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขุดลอกเชื่อมโยงลำน้ำพื้นที่ต้นน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วร้อยละ 80 ยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่เชื่อมต่อ คือ จุดที่ 6 และ 7 อำเภอจอมทองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ที่ต้องขุดลอกระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555 ตามช้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม แต่ส่วนที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ ขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังเร่งขุดลอกเชื่อมต่อเพื่อให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาโครงการ
ส่วนเรื่องการฟ้องร้องเรื่องการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่บริเวณแม่น้ำปิง ใกล้สะพานภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นั้น ล่าสุดกรมเจ้าท่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพราะประตูระบายน้ำมีผลทำให้ลำน้ำแคบกว่า 90 เมตร ขณะนี้อยู่ในช่วงตรวจสอบแนวที่ดิน และส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีแล้ว ส่วนผู้ครอบครองที่ดินที่อยู่ริมฝั่งน้ำยังไม่ได้ดำเนินคดี เนื่องจากกำลังตรวจสอบแนวตลิ่ง
 
23 สิงหาคม 2555 , 14:33 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่