ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2555

  
     รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผย การสร้างภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปกติ ปี 2556 โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวว่า ปัจจุบัน ภาวะการเกิดอุบัติเหตุทางถนนยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ปีใหม่ และสงกรานต์ ประชาชนได้รับความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจ เป็นจำนวนมากในแต่ละปี สิ่งที่กำลังดำเนินการป้องกัน คือ การให้ความรู้ผ่านภาคีเครือข่าย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้อง ลงสู่ประชาชน ต้องสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย หมั่นตรวจสอบสภาพรถ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ หรือแม้แต่การณรงค์ต่างๆ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน
การจัดโครงการดังกล่าว เป็นการหาแนวทางการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อรองรับการขยายผลโครงการปีรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
 
23 สิงหาคม 2555 , 15:01 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่