ราชบัณฑิตยสถานเตรียมแผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งการแลกเปลี่ยนกับประเทศในกลุ่มสมาชิก

  
     ราชบัณฑิตยสถานเตรียมแผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งการแลกเปลี่ยนกับประเทศในกลุ่มสมาชิก ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ละทิ้งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานกล่าวถึงกรณีที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ว่าในส่วนของราชบัณฑิตยสถานมีโครงการจะเข้าไปแลกเปลี่ยนกับประเทศในกลุ่มสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ คณะกรมการวิชาการก็จะออกบรรยายส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยจะส่งพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไปยังทุกแห่งที่มีการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันจะส่งเสริมบุคลากรให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งระดับพื้นฐาน และระดับสูง ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทุกส่วนต้องมีส่วนร่วมในการเตรียมการเพื่อมีความพร้อม ซึ่งภาษาก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก โดยจะต้องเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้านและไม่ละทิ้งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วย
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานกล่าวด้วยว่าราชบัณฑิตยสถาน จะทำหลักเกณฑ์ภาษาอาเซียนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศด้วย
 
24 สิงหาคม 2555 , 16:06 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่