ผู้บริหารและครูแกนนำดีเด่น เข้ารับมอบในประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน ระบบการต้านยาเสพติด

  
     ผู้บริหารและครูแกนนำดีเด่น 82 คน ได้เข้ารับมอบในประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน ระบบการต้านยาเสพติด ในโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบการต้านยาเสพติด
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้หวนกลับมาเป็นปัญหาสำคัญ ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ การดำรงชีวิต ความปลอดภัย ความสงบสุข ไปจนถึงการศึกษา โดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตตามปกติ ของประชาชน ทุกเพศทุกวัย และทรงมุ่งหวังให้คนไทยผนึกกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ และก่อให้เด็กปัญหาตามมาต่อเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดขึ้นมา
 
24 สิงหาคม 2555 , 16:59 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   น.ส.ณัฐกานต์ แดงอ้าย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้