สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เตรียมจัดประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร

  
     สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เตรียมจัดประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ จังหวัดเชียงใหม่
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เตรียมจัดประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เครือข่ายการเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตรมีความเข้มแข็ง และประสบความสำเร็จ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในฐานะสื่อกลางในการประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่าย ได้เตรียมจัดประชุมสัมมนาเพื่อมอบนโยบาย ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร การเฝ้าระวัง เป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานของเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตรระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน เกิดการประสานความร่วมมือของเครือข่าย สร้างกระบวนการทำงานร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็ง โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนา 3 ครั้ง ได้ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค สำหรับส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ จังหวัดเชียงใหม่
 
24 สิงหาคม 2555 , 17:01 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่