หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน 80 วัสสา ผืนป่าปกหล้า ผืนผ้าห่มเมือง

  
     หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน 80 วัสสา ผืนป่าปกหล้า ผืนผ้าห่มเมือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์มรดกไทย
นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 80 พรรษา หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เรื่อง 80 วัสสา ผืนป่าปกหล้า ผืนผ้าห่มเมือง ระหว่างวันที่ 27–28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์มรดกไทย สนองพระราชเสาวนีย์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของเยาวชนในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์แก่อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของกรมศิลปากรสู่สังคมไทย
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง 80 วัสสา พระมหากรุณาธิคุณปกบ้านป้องป่า” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 วัสสา ผืนป่าปกหล้า ผืนผ้าห่มเมือง การเสวนาเรื่อง จากผืนผ้าชาวดอยสู่ผ้าราชสำนัก การบรรยายเรื่อง ผ้าทอล้านนา : ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนในวันที่สอง มีการบรรยายเรื่อง พระบารมีปกป่าทั่วถิ่นล้านนา พรรณไม้ ใต้ร่มพระบารมี รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และ พระเมตตาดั่งสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตาแจ่มฟ้าภูพิงค์
 
24 สิงหาคม 2555 , 17:09 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่