คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

  
     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ สัปดาห์ที่ 6 การแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และฝังเข็ม
เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม สวนดอกร้อยดวงใจ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 6 เพื่อเปิดให้บริการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และฝังเข็ม แก่ผู้สูงอายุ ณ ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาตราจารย์นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเปิดให้บริการฝังเข็ม บริการนวดแผนไทย นวดตอกเส้น การให้บริการโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ สาธิตภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของชาวล้านนา การย่ำขาง การบรรยายเรื่อง มนตรา คีตา บำบัด และการสาธิตโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับภาวะสุขภาพและโรคผู้สูงวัย
ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะแพทยศาสตร์ได้เปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน บริเวณถนนสามล้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ซึ่งถือเป็นการรวบรวมและฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย
 
24 สิงหาคม 2555 , 17:09 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่