ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2555 ภาคเหนือจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนเกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราทำลายพืชไร่โดยเฉพาะถั่วเหลือง และระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2555 ภาคเหนือจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พยากรณ์สภาพอากาศภาคเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางจากทะเลอันดามันพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนสุดของภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝน หรือ ฝนฟ้าคะนองได้บางพื้นที่ในช่วงระยะสุดสัปดาห์นี้ ภาคเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนกระจายร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค ปริมาณฝนสูงสุดวานนี้ วัดได้ 47.4 มิลลิเมตรที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน ฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอย 12-17 องศาเซลเซียส
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2555 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม แต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคเหนือมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส เกษตรกรพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราเข้าทำลายพืชไร่ที่กำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะถั่วเหลือง อาจเกิดโรคราสนิม ทำให้ฝักลีบ เมล็ดเล็ก ผลผลิตต่ำ เนื่องจากระยะนี้ พืชไร่ได้รับน้ำมาก
 
26 สิงหาคม 2555 , 14:25 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่