องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นตำบลดอนแก้ว ประจำปี 2555

  
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง (บ้านนี้มีรัก) และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นตำบลดอนแก้ว ประจำปี 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดอนแก้ว ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลดอนแก้ว สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้ว และพลังภาคีเครือข่าย จัดโครงการ ครอบครัวอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง (บ้านนี้มีรัก) ประจำปี 25555 เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันในวันอาทิตย์ และพิธีมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่นตำบลดอนแก้ว ประจำปี 255 จำนวน 12 คน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ แม่ผู้มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยมี นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นตำบลดอนแก้ว ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
ดร.อุบล ยะไวทย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวว่า เกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น จะพิจารณาจากลูกของแม่ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นคนดี และแม่ที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น แม่ที่เป็นกิ่งกาชาด แม่จิตอาสาช่วยเหลืองานในด้านต่างๆ ของสังคม
ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย เช่น การจับฉลากชิงรางวัล ครอบครัวสุขสันต์ อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์ และการถ่ายภาพบริเวณซุ้มดอกไม้ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นที่ระลึก
 
26 สิงหาคม 2555 , 15:59 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่