ศาสตราจารย์ นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคหัวใจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555

  
     ศาสตราจารย์ นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคหัวใจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 ทั้งยังค้นพบว่ายารักษาเบาหวานบางชนิดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงได้
ศาสตราจารย์ นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยคัดเลือกนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทุกสาขา ปีนี้มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ของประเทศไทย ประมาณ 70 คน ส่งงานวิจัยเพื่อคัดเลือก ซึ่งต้องเป็นผลงานวิจัยที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ
สภาวะปัจจุบันสถานการณ์ของการเกิดโรคหัวใจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรายใหม่ เพิ่มขึ้นปีละกว่าสองหมื่นรายหรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นชั่วโมงละสองราย สาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันเกิดจากความอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจเกิดการเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง ซึ่งทำให้หัวใจไม่สามารถบีบส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ ผู้ป่วยจะเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก คล้ายมีน้ำหนักกดทับ ผู้ป่วยจะหมดสติได้ เนื่องจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง และกล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งสามารถคร่าชีวิตผู้ป่วยได้ในเวลาไม่กี่นาที สำหรับการแก้ภาวะการเต้นผิดจังหวะของหัวใจชนิดร้ายแรงนี้ ปัจจุบันมีวิธีการรักษาแค่เพียงวินาทีเดียวคือการช๊อตหัวใจด้วยไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งแต่เดิมนั้น การช็อตหัวใจด้วยไฟฟ้าจะต้องอาศัยเครื่องช็อตหัวใจและต้องมีผู้สามารถใช้เครื่องมือนี้อยู่กับผู้ป่วยในเวลาเกิดเหตุ ปัจจุบัน งานวิจัยที่ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การศึกษาถึงกลไกถึงการเกิด การเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงของหัวใจและค้นหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วยการลดความแรงของการช็อตหัวใจด้วยไฟฟ้าลง ซึ่งศูนย์วิจัยได้ค้นพบว่ายารักษาเบาหวานบางชนิดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรงได้ ในขณะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของการเกิดการเสียชีวิตของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้ในที่สุด
 
26 สิงหาคม 2555 , 17:21 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่