หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง

  
     หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ เชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง "80 วัสสา ผืนป่าปกหล้า ผืนผ้าปกเมือง" ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายเอนก สีหามาตย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง "80 วัสสา ผืนป่าปกหล้า ผืนผ้าปกเมือง" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ เชียงใหม่ ได้จัดงานดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะภาคเหนือและท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงอุปถัมภ์การดำเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยน้ำพระราชหฤทัย เมตตาห่วงใยพสกนิกร ทรงมีพระปรีชาสามารถ และพระราชจริยวัตรงดงาม ทรงมุ่งมั่นอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นคุณูปการยิ่งใหญ่แก่ ประเทศชาติ มุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
ในการนี้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "80 วัสสา ผืนป่าปกหล้า ผืนผ้าปกเมือง" การเสวนาเรื่อง "จากผืนผ้าชาวดอย....สู่ผืนผ้าราชสำนัก" การบรรยายเรื่อง "ผ้าทอล้านนา : ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น" และการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปฏิบัติงาน สนองใต้เบื้องพระยุคลบาท งานจัดระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2555
 
27 สิงหาคม 2555 , 17:18 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่