ทีมเด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศหลายรางวัล ในการแข่งขัน ASEAN Education Challenge 2012

  
     ทีมเด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศหลายรางวัล ในการแข่งขัน ASEAN Education Challenge 2012 ที่จังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม ASEAN Education Challenge 2012 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีตัวแทน 6 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก โดยได้มีพิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันด้านต่าง ๆ ดังนี้ ชนะเลิศการแข่งขัน ASEAN Quiz Show 2012
การแข่งขันตอบปัญหา ภาคภาษาไทยระดับประถมศึกษา ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนพระหฤทัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนนครสวรรค์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนวชิรวิทย์ รองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนนารีรัตน์ การแข่งขันตอบปัญหาภาคภาษาอังกฤษ ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนปรินซ์รอแยลส์วิทยาลัย
ผลการแข่งขันทักษะฝีมือ ASEAN Bartending Compition บาร์เทนเดอร์ ชนะเลิศ นายกฤษฎา เชียร์ริงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสวถาวรีย์ จิโน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา รองชนะเลิศอันดับสองนายบุญชา สุกันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการ
ผลการแข่งขัน ASEAN Dancing Compitition ชนะเลิศ ได้แก่ประเทศไทยชื่อชุด The Spirit of ASEAN รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ประเทศมาเลเซีย ชุด Srikandhi Dance Group รองชนะเลิศอันดับสอง ชุด We are One ประเทศไทย
ผลการแข่งขันโต้วาทีนานาชาติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวิชัยวิทยา รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศได้แก่ทีม TKC Malaysia จากประเทศมาเลเซีย รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีม Derma จากประเทศมาเลเซีย
 
27 สิงหาคม 2555 , 17:29 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่