ภาคเหนือปีนี้ไม่มีแนวโน้มจะมีพายุใหญ่เข้าพื้นที่ โอกาสที่จะเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าหลากมีน้อย

  
    ภาคเหนือปีนี้ไม่มีแนวโน้มจะมีพายุใหญ่เข้าพื้นที่ โอกาสที่จะเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าหลากมีน้อย หลังจากนี้ร่องความกดอากาศจะพาดผ่านไปยังภาคกลางและภาคใต้แทน
นายวีระวุฒิ พรรัตน์พันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ดินถล่ม น้ำป่าหลากในพื้นที่ภาคเหนือว่า ปีนี้ภาคเหนือไม่น่าจะมีพายุใหญ่เข้าพื้นที่ ทั้งนี้โดยปกติเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีพายุเข้ามากที่สุด แต่ก็พบว่าปีนี้พายุได้เข้าจีนและลาว ภาคเหนือได้รับผลกระทบไม่มากนัก แม้แต่พายุโบลาเวน หรือทิมบินที่กำลังส่งผลในขณะนี้ หลังจากนี้ร่องความกดอากาศจะเลื่อนไปพาดผ่านภาคกลางและภาคใต้ตามลำดับ ในส่วนของภัยดินถล่มนั้น กรมทรัพยากรน้ำมีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดทุกอำเภอ และคำนวณดัชนีความชื้นในดินทุกวัน ทั้งนี้จากปริมาณความชื้นสัมพัทธ์สะสมในดินจากน้ำฝนที่ตกลงมา หากมีปริมาณ 100 มิลลิลิตรจะมีสัญญาณสีเหลือง 150 มิลลิลิตรจะมีสัญญาณสีแดง
ล่าสุดข้อมูลเตือนภัยพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านทา และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง เชียงแสน เชียงของ เทิง จังหวัดเชียงรายระบบเตือนภัยเป็นสีเหลือง จากปริมาณน้ำฝนสะสมสูงกว่า 100 มิลลิลิตรในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในภาวะเฝ้าระวังดินโคลนถล่มหากฝนตกต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากไม่มีฝนตกซ้ำ ความชื้นสัมพัทธ์ก็จะลดลงจากการระเหยและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
 
28 สิงหาคม 2555 , 13:20 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่