น้ำได้เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบนเตือนประชาชนอาศัยริมน้ำแม่กวงและลำน้ำสาขาเก็บของหนีน้ำ

  
     ฝนยังคงตกติดต่อกันส่งผลให้น้ำได้เอ่อขังท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตำบลบวกค้าง และบ้านป่าไผ่หมู่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพงน้ำจากลำน้ำ แม่กวงได้เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง บางแห่งสูงถึง 20 เซ็นติเมตร ล่าสุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดส่งเรือท้องแบนจำนวนสองลำเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด น้ำเต็มอ่างจนล้นสปินเวย์ ขณะที่น้ำแม่น้ำออนล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว ที่อำเภอสันป่าตองน้ำแม่ขานได้เริ่มเอ่อท่วมสองฝั่งคลองแล้ว ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศเตือนภัยประชาชนที่อาศัยติดลำน้ำเก็บข้าวของหนีน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบนรายงานสภาพน้ำในแม่น้ำปิงที่จุด P 1 สะพานนวรัฐจะสูงที่สุดในระดับ 3 เมตร 20 เซ็นติเมตรซึ่งจะไม่วิกฤติหรือท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเมืองในคืนนี้ ขณะเดียวกันได้ประกาศเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำกวง แม่น้ำวาง แม่น้ำลี้ และน้ำแม่ทา ให้เตรียมขนของไว้ในที่สูง เนื่องจากมีฝนตกหนักในต้นน้ำ ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นซึ่งจะทำให้ล้นตลิ่งได้ในคืนนี้ ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนใกล้แม่น้ำหรือในที่ลุ่ม ติดตามข่าวและระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วย
 
31 สิงหาคม 2549 , 22:36 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่