สหพันธ์ครูภาคเหนือเรียกร้องให้กลุ่ม 42 นักวิชาการ มีความเป็นกลางทางการเมืองและแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแทนการเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

  
     นายสมศักดิ์ ตาไชย รองประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ และคณะออกแถลงการณ์ของสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ และเครือข่ายองค์กรครูภาคเหนือเรียกร้องให้นักวิชาการเคารพกฎหมายและหยุดพฤติกรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่ม 42 นักวิชาการ แสดงความคิดเห็นโจมตีนายกรัฐมนตรี มีพฤติกรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจน มีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงและพยายามชี้นำสังคม หากไม่มีการเร่งทำความเข้าใจที่ดีต่อกัน เกรงว่าจะเกิดการเผชิญหน้ารุนแรง สมาพันธ์ครูเชียงใหม่และครูภาคเหนือได้ประชุมเพื่อหาทางออกแก้วิกฤติดังกล่าว ทั้งนี้เห็นด้วยกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา โดยเรียกร้องให้นักวิชาการกลุ่มดังกล่าวมีความเป็นกลางทางการเมือง หยุดพฤติกรรมให้คุณให้โทษแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นำเสนอความคิดเห็นสองด้านที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และร่วมกันปฏิรูปการศึกษาอันจะเกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนมากกว่าการเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด รองประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือยังกล่าวด้วยว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสหพันธ์ครูทั้งสี่ภาคและระดับประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของครูส่วนใหญ่ ทั้งนี้ยืนยันว่าครูยังยึดมั่นในองค์กรเดียว เพียงแต่อาจจะขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทุกข้อมูลที่ออกสู่สังคมมีเป้าหมายแฝงเร้น จึงแปลข้อมูลไม่ตรงกัน
 
4 กันยายน 2549 , 20:14 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่