ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สรุปยอดการประมูลเลขรถสวยหมวดอักษร กล.ได้เงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกว่าสิบเอ็ดล้านบาท

  
     นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สรุปยอดการประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยครั้งที่ 3 หมวดอักษร กล ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปประมูลเมื่อวันที่ 2-3 กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 301 เลขหมาย เป็นป้ายรูปหมีแพนด้ารุ่นสุดท้าย ยอดรวมการประมูลครั้งที่ผ่านมาได้เงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจำนวน 11,250,500 บาท บาท (สิบเอ็ดล้าน-สองแสน-ห้าหมื่น-ห้าร้อยบาท) ซึ่งเป็นที่น่าพอใจเป็นไปตามเป้าหมายแม้ว่าจะประมูลได้น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาถึง 7 ล้านบาท เพราะสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองที่ผันผวน ประกอบกับช่วงที่ประมูลได้มีอุทกภัยหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งการประมูลเลขรถสวยของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ผ่านมาเพิ่งผ่านไปเพียง 10 เดือนเท่านั้น สำหรับการประมูลครั้งนี้หมายเลข 9999 มีผู้ประมูลสูงสุดด้วยวงเงิน 1 ล้าน 5 หมื่นบาท รองลงมาคือหมายเลข 8888 มีผู้ประมูลได้ในราคาหกแสนหกหมื่นบาท อันดับที่สามคือหมายเลข 5555 ในราคาสามแสนเจ็ดหมื่นบาท ผู้ประมูลได้สามารถรับป้ายได้ทันที โดยจะเป็นป้ายทะเบียนรูปหมีแพนด้ารุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นต่อไป
 
4 กันยายน 2549 , 20:15 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่