กิจกรรมวาดภาพบนกำแพงสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 180 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

  
     เยาวชนจากจำนวน 10 สถาบันการศึกษา ร่วมแต่งแต้มสีสันบนกำแพงสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองใหญ่ 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา
ที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายเคนเน็ท แอล ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 สถาบันการศึกษา ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 180 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมเยาวชนในฐานะตัวแทนร่วมสืบสานมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และมีส่วนร่วมในการแต่งแต้มสีสันให้กับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมใหญ่สำหรับการเริ่มต้นเฉลิมฉลองครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ในปีนี้ ซึ่งจะมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลายต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ภาคเหนือ และทั่วประเทศ โดยกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะจะเป็นอนาคตที่จะสานต่อมิตรภาพอันดีระหว่างไทยและสหรัฐอีก ด้วย ประเทศไทยเป็นมิตรที่ดียิ่งของสหรัฐอเมริกามาตลอด 180 ปี โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศไทย
สำหรับ ตัวแทนเยาวชนในจังหวัด เชียงใหม่ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ เยาวชนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมอเมริกันศึกษา และศูนย์แนะแนวศึกษาต่ออเมริกา (สาขาเชียงใหม่)
 
15 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:22 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่