รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุ ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น 32 จังหวัดแล้ว

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุ ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น 32 จังหวัดแล้ว ทุกหน่วยงานเร่งระดมสรรพกำลังแก้ปัญหา ขณะที่พื้นที่รับน้ำ 3-4 อ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกสั่งห้ามปลูกพืช
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงปัญหาภัยแล้งว่า ขณะนี้ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 8 อ่าง โดยให้ดูแลเกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และมี 3-4 อ่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ห้ามปลูกพืชแล้ว ล่าสุดมีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 32 จังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยได้เน้นน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยระดมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลปัญหา จัดเตรียมแท็งค์น้ำ รถบรรทุกน้ำ จัดน้ำสำหรับประชาชนอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะรับผิดชอบดูดน้ำบาดาลมาช่วยเหลือประชาชน ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำฝนหลวง โดยในพื้นที่ภาคเหนือได้ขึ้นบินทำฝนหลวงไปแล้ว 6 วัน และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับพื้นที่ชลประทานไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากมีการจัดสรรน้ำและเตรียมพร้อมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
 
18 กุมภาพันธ์ 2556 , 11:54 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่