เชียงใหม่พื้นที่ป่าถูกเผาไปแล้วกว่า 1600 ไร่ Hot Spot สะสม 122 ครั้ง อย่างไรก็ตามยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

  
     เชียงใหม่พื้นที่ป่าถูกเผาไปแล้วกว่า 1600 ไร่ Hot Spot สะสม 122 ครั้ง ขณะที่ปีที่ผ่านมาทั้งปีมีกว่า 3700 ครั้ง อย่างไรก็ตามยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน จับตาเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้
ดร.กมลไชย คชชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์มลพิษหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ว่า สถานการณ์ยังอยู่ในระดับควบคุมได้ แม้ว่าบางช่วงจะมีค่าปริมาณฝุ่นละออกในอากาศขนาดเล็กหรือค่า PM 10 สูง แต่ปีนี้ยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่แม้แต่วันเดียว Hot Spot สะสมมี 122 จุด อำเภอที่มี Hot Spot สูงสุดคืออำเภอแม่แจ่มและอำเภอฮอด ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพื้นที่เกษตรในที่โล่ง ส่วนพื้นที่ป่ารับแจ้งการเกิดไฟ 150 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหายกว่า 1600 ไร่ โดยเดือนมีนาคมนี้ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากสถิติที่ผ่านมา พบว่าเป็นเดือนที่เกิด Hot Spot มากที่สุดจนถึงกลางเดือนเมษายน
สำหรับปีนี้วันที่ค่า PM10 สูงสุดในจังหวัดเชียงใหม่คือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สูงถึง 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ควบคุม ประกอบกับโชคดีที่มีฝนตกลงมา ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงไป ทั้งนี้สถิติ Hot Spot เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งปีกว่า 3700 ครั้ง และยังเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งในระยะนี้ด้วย
 
26 กุมภาพันธ์ 2556 , 13:52 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่