จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่

  
     การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ พบการรายงานปัญหาด้านสังคมหลายด้าน ล่าสุด ตรวจพบบารากู่ เครื่องสูบยาสูบฮุคกา ในสถานบันเทิงบางแห่ง
ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการและวิเคราะห์สถานการณ์ประจำเดือน ใน 8 เรื่องสำคัญ ทั้งด้านคดีอุกฉกรรร์ช่วงเดือนมกราคม 2556 รายงานสภาพการจราจร การจัดระเบียบสังคม การดำเนินงานของสรรพสามิตเชียงใหม่ นายดำริ เอี่ยมประดิษฐ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ กล่าวว่า สรรพมิตรพื้นที่เชียงใหม่ ได้มีการตรวจพบบารากู่เครื่องสูบของยาสูบฮุคกา ในสถานบันเทิงบางแห่ง ลักษณะ คือ เอาใบยาสูบแห้ง มาผสมกับผลไม้ ทำให้เกิดกลิ่นรสชาติ เผาและส่งควันผ่านน้ำ แล้วดูดควันเข้าทางปาก เหมือนกับการสูบบุหรี่ปกติ ในส่วนเครื่องสูบบารากู่ ยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้า แต่ตัวยาสูบฮุคกา หากมีการนำเข้ามาจะมีความผิดตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบการจับกุมการกระทำผิดตามกฎหมายป่าไม้ จำนวน 31 คดี ผู้ต้องหา จำนวน 37 คน มีการบุกรุกพื้นที่กว่า 82 ไร่ มีของกลางที่ยึดได้ทั้งไม้สักท่อน ไม้สักแปรรูป ไม้กระยาเลยท่อน ไม้กระยาเลยแปรรูป และกล้วยไม้ มีการจับกุมในพื้นที่อำเภอเชียงดาวมากที่สุด จำนวน 11 คดี อำเภอแม่วาง จำนวน 5 คดี อำเภอจอมทองและอำเภอพร้าว อำเภอละ 4 คดี
 
26 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:28 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่