แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556

  
     อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตไม้แกะสลัก และกระดาษสา คาดว่า จะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ หลังเดือนเมษายนนี้ ต้องจับตาธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม หวั่นได้รับผลกระทบเช่นกัน
นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา โดยปรับจากเดิม 251 บาท เป็น 300 บาท เพิ่มขึ้น 49 บาท ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียม 5 มาตรการหลักไว้รองรับ ทั้งการเสริมสภาพคล่อง ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยการทบทวนค่าใช้จ่ายของภาครัฐ กระตุ้นและส่งเสริมการขาย ได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบ ให้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 หน่วยงาน ยังได้ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการ ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย มีการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสถานประกอบการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตไม้แกะสลัก กระดาษสา ซึ่งพบว่า มียอดสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน เท่านั้น หากไม่สามารถหายอดสั่งซื้อเพิ่มได้ จะมีการเลิกกิจการและเลิกจ้างแรงงาน
นอกจากนี้ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับสถานประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบ คือ ธุรกิจผลิตอุปกรณ์รถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ด้านธุรกิจที่น่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวัง คือ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว หลังเมษายน 2556 หรือหลังฤดูกาลท่องเที่ยว คาดว่าจะได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างจังหวัดเชียงใหม่ จะออกทำความเข้าใจ ชี้แจง ให้แนวทางการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไป
 
27 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:55 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่