นายยงยุทธ โกฏิแก้ว ประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ พร้อมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์

  
     นายยงยุทธ โกฏิแก้ว ประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ พร้อมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตั้งคณะทำงานโซนเหนือ โซนกลางและโซนใต้
หลังจากอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือ อป.มช.จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกก็ได้เลือกตั้งประธาน อป.มช.จังหวัดเชียงใหม่รุ่นล่าสุดเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่านายยงยุทธ โกฏิแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้เป็นประธาน อป.มช.จังหวัดเชียงใหม่รุ่นล่าสุด โดยกล่าวถึงนโยบายการทำงานว่า เห็นประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะแจ้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขในภาครัฐ ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับงานที่ตนเองทำอยู่ประจำและสามารถสร้างเครือข่ายการทำงานกันในภาพรวมของจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง
ในการนี้ประธาน อป.มช.เชียงใหม่ได้ตั้งคณะทำงานทันที มีการทำงานแบ่งโซนเหนือ โซนกลางและโซนใต้ หลังจากนี้สามารถติดตามผลงานของ อป.มช.เชียงใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รายการมองเชียงใหม่ (ออกอากาศ เอฟ.เอ็ม 93.25 มฮ.เวลา 06.30-07.00 น. เอฟ.เอ็ม.98 มฮ.เวลา 19.30-20.00 น.,เอ.เอ็ม.639 กฮ.เวลา 11.15 น.)และรายการอู้จาประสา อปม.ทุกวันเสาร์เวลา 18.00-19.00 น.ทางเอฟ.เอ็ม 98.0 มฮ.
 
1 มีนาคม 2556 , 11:33 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่