ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือนประชาชนในภาคเหนือระวังพายุฤดูร้อน

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือนประชาชนในภาคเหนือระวังพายุฤดูร้อน ระหว่าง 2-5 มีนาคมนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศ ฉบับที่ 1 เรื่อง พายุฤดูร้อน ด้วยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันที่ 2 มีนาคม 2556 ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน และให้ระวังลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 2-5 มีนาคมนี้ไว้ด้วย โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะส่งผลกระทบถึงภาคอื่นๆ
สำหรับผลกระทบต่อเกษตรกร ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูร้อน สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันการปรับตัวไม่ทันของร่างกาย ปริมาณฝนในระยะนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช ผู้ที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรมีน้ำสำรองให้พืชในระยะเจริญเติบโตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ช่วงระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคมนี้อาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการหักโค่น
 
1 มีนาคม 2556 , 12:15 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่