มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

  
     มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2556
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันขึ้น 9 ค่ำ เวลา 05.45 น. จำนวน 13 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ตลอดปี ครั้งนี้ กำหนดจัด ณ พระอารามหลวงประจำรัชกาลในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พร้อมทั้งได้เชิญชวนทุกจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมกันในวันดังกล่าว
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ร่วมประกอบพิธี เริ่มตั้งแต่เวลา 05.15 น. เป็นต้นไป โดยจะมี เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกัน ณ พระวิหารหลวง แล้วจึงเริ่มพิธี โดยประธานในพิธีจะเปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล อ่านคำประกาศขอพระราชทานพระมหากรุณาอาราธนาให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งด้วยอายุกัป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น จะเป็นการถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรม เป็นเสร็จพิธี โดยเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
 
1 มีนาคม 2556 , 13:34 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่