ชาวเชียงใหม่เสนอให้รัฐบาลเพิ่มโทษหนักให้ขบวนการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะโทษประหารและให้แยกขังเฉพาะคดียาเสพติด

  
     ประชาชนชาวเชียงใหม่เสนอให้รัฐบาลเพิ่มโทษหนักให้ขบวนการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะโทษประหารและให้แยกขังเฉพาะคดียาเสพติดไม่ปะปนกับนักโทษรายอื่น
ประชาชนชาวเชียงใหม่แสดงความคิดเห็นผ่านรายการขยายความประจำสัปดาห์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ หลังรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน โดยอยากให้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสำเร็จโดยเร็ว เพราะมีประโยชน์อย่างมากต่อประชาชน และสามารถใช้ในการคมนาคม ขนส่ง การค้าขายและติดต่อเชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและประหยัดเงินกว่าการขนส่งระบบอื่น ประชาชนยังได้ร้องเรียนเรื่องราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทุกวันที่ประชาชนต้องแบกรับภาระ ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาด้วย ประชาชนยังได้เสนอให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการเด็ดขาด เพิ่มโทษหนักให้กับขบวนการค้ายาเสพติด เอาโทษประหารมาใช้ในขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ๆ โดยเห็นด้วยกับทางการจีนที่ประหารชีวิตนายหน่อคำ ขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ นอกจากนี้ยังให้แยกขังโดยเฉพาะนักโทษขบวนการค้ายาเสพติดไม่ให้ปะปนกับนักโทษรายอื่น ๆ และให้เข้าไปดูแลนักโทษในเรือนจำที่ยังมีการติดต่อซื้อขายยาเสพติดจากภายนอกนำไปขายในเรือนจำด้วย
ประชาชนยังได้เสนอเรื่องการส่งแก้ส ไม่ควรส่งโดยรถ ควรมีการส่งระบบท่อ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในระยะยาว ขณะเดียวกันประชาชนยังแจ้งว่า เคยส่งเรื่องร้องเรียนไปยังตู้ ปณ 1111 สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10302) ถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติด ได้รับการตอบกลับด้วยลายมือของรองนายกรัฐมนตรีเอง รู้สึกประทับใจการทำงานและรับทราบว่ารัฐบาลทำงานเอาจริงกับปัญหายาเสพติด และขอเชิญประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสด้วย
 
2 มีนาคม 2556 , 15:27 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่