MOU จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามความร่วมมือสานสัมพันธ์ ร่วมส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่นางสาวฮารุมิ ทากาฮาชิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด โดยมีนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ศราวุธ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่าง ประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่น และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฮอกไกโดในด้านต่างๆ ต่อไป
 
2 มีนาคม 2556 , 15:53 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่