พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่เชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวด

  
     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี การก่อตั้ง เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานภาพวาดประกวด หัวข้อ 40 ปีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2556 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษที่สอดรับกับนโยบายปัจจุบัน โดยการจัดกิจกรรมประกวดภาพวาด หัวข้อ 40 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ให้พร้อมรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ด้วยสื่อสร้างสรรค์ประเภท ภาพวาด โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. และระดับอุดมศึกษา ปวส. และประชาชนทั่วไป โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย และแม่ฮ่องสอนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2556 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เลขที่ 451 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1308 หรือ 0 5340 8558
ด้านรางวัลการประกวดประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. รางวัลที่ 1 – 3 จะได้รับเงินสด 4,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 500 บาท ระดับอุดมศึกษา ปวส. และประชาชนทั่วไป รางวัลที่ 1 – 3 จะได้รับเงินสด 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศนียบัตรด้วย
 
3 มีนาคม 2556 , 12:04 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่