ผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปี 2555 มีรายได้รวมกว่า 738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน

  
     ผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปี 2555 มีรายได้รวมกว่า 738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน เตรียมแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียในอีก 3 ปีข้างหน้า
นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2555 ว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น 738.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.40 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2554 มีกำไรสุทธิ 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.83 โดยเป็นรายได้จากการบินร้อยละ 77 ที่เหลือเป็นรายได้จากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ สำหรับการให้บริการขนส่งทางอาอากาศในปีงบประมาณ 2555 มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง จำนวน 35,571 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 13.99 มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 4,334,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 15.57 ปริมาณการขนถ่ายสินค้า จำนวน 21,538 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 ร้อยละ 6.69 ปัจจุบันมีสายการบินประจำภายในประเทศและระหว่างประเทศ จำนวน 16 สายการบิน มีเที่ยวบินเฉลี่ย 125 เที่ยวบินต่อวัน
นอกเหนือจากสายการบินที่ทำการบินประจำแล้ว ในปีงบประมาณ 2555 ยังพบว่า อัตราการขยายตัวของเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินที่ทำการบินแบบไม่ประจำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องดำเนินแผนการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัว และในอนาคต ยังมีโครงการจะสร้างอาคารผู้โดยสารสำหรับอากาศยานส่วนบุคคล ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) รวมถึงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและท้องถิ่น(OTOP) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้า
 
4 มีนาคม 2556 , 11:09 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่