งานกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 14

  
     อำเภอสารภี จัดงานกีฬาประชาคมต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 พร้อมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนอำเภอสารภีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูงขึ้น
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกีฬาประชาคมต้านภัยยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อกลาง ส่งเสริมการพัฒนา สมรรถภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ พร้อมทั้งคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนอำเภอสารภีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูงขึ้นอันเป็นการยกระดับกีฬาในอำเภอสารภีสู่มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 155,400 บาท โดยได้ดำเนินการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 32 ประเภท เช่น ฟุตบอล 11 คน ฟุตซอล กอล์ฟ สนุกเกอร์ และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก
 
4 มีนาคม 2556 , 11:27 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่